Proboszcz:

ks. mgr Paweł Kubani R.M.

Wikary:

ks. mgr Grzegorz Feluś