Menu Zamknij

Bractwo św. Krzyża

Bractwo św. Krzyża – historia i teraźniejszość

 

Ks. Władysław Mikulski – Założyciel Bractwa św. Krzyża

Historia

Bractwo św. Krzyża przy kościele św. Krzyża w Krakowie zostało kanonicznie erygowane przez Księcia Metropolitę Krakowskiego Adama Stefana Sapiehę, dekretem z dnia 15 listopada 1928 roku. Założycielem był proboszcz parafii ks. Władysław Mikulski.

Dekret Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiechy erygujący Bractwo św. Krzyża w Krakowie

„Celem Bractwa jest zgodnie z przepisami prawa kanonicznego szerzenie chwały Bożej i uświęcenie jego członków – przez szczególniejszą cześć dla Krzyża Chrystusowego i rozpamiętywanie gorzkiej Męki Zbawiciela. Pamiętając tedy, że w Krzyżu zbawienie powinni wszyscy bracia i siostry tegoż Bractwa, najpierw miłować Krzyż i często mieć przed oczyma cierpienie Boskiego Zbawiciela za nas poniesione, poskramiając złe żądze i służyć Bogu w pokorze i pokucie, jako też wśród innych nie należących do Bractwa rozszerzać cześć i miłość do ukrzyżowanego, a przykładem swoim uczyć ich życia chrześcijańskiego.” ( Statut Bractwa z 1928r.)

Dekret Penitencjarii  Apostolskiej ustanawiającej Święto Patronalne oraz nadającej odpusty członkom Bractwa św. Krzyża.

10 grudnia 1932 roku Penitencjaria Apostolska specjalnym dekretem zatwierdziła Bractwo św. Krzyża oraz nadała specjalne odpusty członkom Bractwa, ustanawiając dzień św. Szczepana 26 grudnia każdego roku jako święto patronalne. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami członkowie Bractwa mogą uzyskać:

  1. W dniu przyjęcia do Bractwa.
  2. W dzień patronalnego Święta czyli w Święto św. Szczepana 26 grudnia każdego roku.
  3. W dzień Święta Podwyższenia Krzyża św. tj. 14 września każdego roku.
  4. Ponadto w godzinę śmierci jeśli wzywać będą ustami lub sercem Imienia Jezus.

„Do wypełniania celów Bractwa służ następujące środki:

  1. Częste przystępowanie do Sakramentów Świętych
  2. Zachowanie wszelkiej wstrzemięźliwości i skromności w życiu i strojach.
  3. Wzorowe spełnianie w życiu rodzinnym swoich obowiązków jako małżonków, rodziców, dzieci, a w szczególności rodzice mają się starać o dobre chrześcijańskie wychowanie dzieci przez posyłanie ich do szkoły i kościoła, by ich dzieci szanowały cudza własność, kapłanów, starszych, by unikały złych towarzystw, złych zabaw, widowisk nieodpowiednich, oraz partii, wieców wrogich Kościołowi i Ojczyźnie, złych książek broszur i pism, a będą popierali dobre książki i pisma, będą się kierowali miłością bratnią, sprawiedliwością i uprzejmością względem wszystkich bliźnich. „ (Statut Bractwa z 1928r.)

Przez 90 lat istnienia do Bractwa należało kilkadziesiąt osób szeroko zaangażowanych w życie Kościoła, oraz parafii św. Krzyża w Krakowie. Bractwo wspierało swoja działalnością i zaangażowaniem pracę duszpasterzy przy tym kościele. Często członkowie Bractwa nieśli także pomoc charytatywną potrzebującym.  Moderatorem Bractwa jest każdorazowy proboszcz parafii św. Krzyża. Bractwo św. Krzyża spotyka się co miesiąc na zebraniu na plebanii św. Krzyża, na wspólnej modlitwie drogą Krzyżową  w I piątki miesiąca i na nabożeństwach pasyjnych w Wielkim Poście.

W naszych czasach konieczne było zaktualizowanie statutu Bractwa. Pozytywnie przychylił się ku temu Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. 10 lutego 2012 roku ksiądz Kardynał podpisał znowelizowany statut. Zmiany w nim dokonane są niewielkie, ale ważne i dotyczą funkcjonowania tej wspólnoty jako prywatnego, katolickiego stowarzyszenia wiernych świeckich. Serdecznie zapraszamy wszystkich – bracia i siostry do przynależności do Bractwa, do modlitwy i zyskiwania Bożych łask przez modlitwę i kontemplację Męki i Krzyża Zbawiciela.