Menu Zamknij

Nabożeństwo do Pana Jezusa Frasobliwego

Nabożeństwo odbywa się w 1. niedzielę miesiąca o godzinie 9.00.

 

Tekst nabożeństwa:

NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA

O mój Jezu frasobliwy, przychodzę do Ciebie z wielka wiarą, ufny w Twoją pomoc. Przed oczy Twoje pragnę złożyć wszystkie moje sprawy. Nie patrz, o Jezu, na moje grzechy, ale wspomnij na Twoje cierpienia dla mnie poniesione. Oświecaj mój umysł i wspomagaj wolę łaską swoją, abym mógł czynić to, co się Tobie podoba. A teraz wysłuchaj, o Jezu, pokornych próśb naszych, które do Ciebie zanosimy.

 

(odczytanie próśb)

 

K: Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O Panie Jezu Frasobliwy, zwracam się do Ciebie, bo jesteś moją nadzieja i ratunkiem. Tyle razy w tym miejscu pocieszałeś strapionych i ratowałeś nieszczęśliwych. Jezu, pełen miłosierdzia, przedstawiam Ci dzisiaj wszystkie troski mego serca. Wspomnij mnie, niegodnego, w tym nieszczęściu, które mnie obecnie przygniata. Jeśli jednak widzisz, że ten krzyż jest potrzebny do mego zbawienia, o Jezu, nie moja, ale Twoja niech zawsze wypełnia się wola. Udziel mi tylko Twojej pociechy i chroń przed załamaniem i rozpaczą. Wspomagaj mnie zawsze łaską swoją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Jezu, który hojnie otwierasz swą rękę i nasycasz wszystko- Okaż nam swoje miłosierdzie.

Jezu, który bierzesz w obronę uciśnionych i dajesz chleb łaknącym- Okaż nam…

Jezu, który wywyższasz poniżonych i miłujesz sprawiedliwych- Okaż nam…

Jezu, który uzdrawiasz skruszonych w sercu i leczysz ich rany- Okaż nam…

Jezu, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie- Okaż nam…

Jezu, który miłujesz wszystkich i napełniasz błogosławieństwem- Okaż nam…

Jezu, który wysłuchujesz tych, którzy tutaj do Ciebie wołają- Okaż nam.

Jezu, który strzeżesz tych, co Ciebie miłują i wspomagasz swoich czcicieli- Okaż nam…

Módlmy się:

Boże, który swoją wszechmoc szczególnie ujawniasz przez Twoje miłosierdzie
i przebaczenie, okaż nad nami swoje miłosierdzie, abyśmy się stali uczestnikami dóbr niebieskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Najmiłosierniejszy Jezu! Synu Maryi Panny, zmiłuj się nade mną według wielkiego Miłosierdzia Twego. Proszę Cię, przez tę najdroższą Krew z Ciała Twego za grzechy ludzkie przelaną, racz mnie obmyć z moich nieprawości. Swoim miłościwym okiem spójrz na mnie, niegodnego sługę, wzywającego świętego imienia Twego.

Nie dopuść bym został potępiony. Niech moja złość mnie nie zgubi, lecz ratuje mnie Twoja łaska. Zmiłuj się nade mną, dopóki jeszcze mam czas poprawy. Nie potępiaj mnie w chwili, gdy wszystkie stworzenia staną przed Tobą na Twoim sądzie. Przez Twoje miłosierdzie ocal mą duszę od wiekuistej kary i racz mnie policzyć między wybranych.

Jezu! Zbawienie wierzących w Ciebie, pociecho do Ciebie się uciekających, nawrócenie grzeszników! Racz wlać w moje serce łaskę Twoją, abym mógł Cię doskonale miłować, pokornie wielbić, Tobie służyć, do Ciebie odnosić chwałę. Tego udziel łaskawie mnie
i wszystkim, którzy wzywają Twego miłosierdzia. Amen.