Menu Zamknij

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego, 25.10.2020

Dziś Uroczystość Poświęcenia naszego Kościoła. Dziękujemy Bogu za dar naszej świątyni, która od średniowiecza jest domem modlitwy dla naszych parafian i pielgrzymów. Składka przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej archidiecezji. Bóg zapłać!

Na dzieło Nowego Tysiąclecia, na stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży przesłaliśmy składkę z Niedzieli Papieskiej w wysokość zł. 2.126,43. Dziękujemy za złożone ofiary.

W środę Święto Świętych Apostołów, Szymona i Judy. Solenizantom składamy najlepsze życzenia.

W piątek, 30. Października, dzień św. Charbela w naszym kościele. Zapraszamy na modlitwę próśb i podziękowań przez wstawiennictwo św. Charbela od godz. 16.30. W tym czasie można przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. O godz. 17.30 modlitwa różańcowa, a następnie o 18.00 Msza Święta. Po Eucharystii możliwość nabycia oleju św. Charbela.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu o 17.30 procesja po kościele z modlitwami za zmarłych. Przypominamy o modlitwie za dusze cierpiące w czyśćcu. Zachęcamy do składania na wypominki listopadowe i roczne. Wypominki roczne z imionami zmarłych oraz z podaniem godziny Mszy Świętej przed którą mają zostać odczytane, należy wpisać na kartki znajdujące się na balaskach oraz w kruchcie kościoła, a następnie zgłosić je u księdza dyżurującego w zakrystii lub kancelarii. Wypominki listopadowe odczytujemy w każdą niedzielę listopada podczas Mszy Świętej o 18.00 . Dziękujemy za złożone przy tej okazji  ofiary pieniężne. Bóg zapłać!

Pamiętamy o Was w modlitwie. Ks. proboszcz Dariusz i duszpasterze.