Menu Zamknij

XXVII Niedziela Zwykła

Kraków, dnia 08.10.2017

Ogłoszenia duszpasterskie

XXVII Niedziela Zwykła

  1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy: jutro Święto bł. Wincentego Kadłubka biskupa, w piątek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
  2. Dziś przeżywamy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” Można wesprzeć ofiarą Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Ofiary można złożyć do skarbony pod filarem. Można zabrać sobie obrazki z modlitwą i naklejki z Papieżem.
  3. W przyszłą niedzielę w naszym kościele przeżywać będziemy niedzielę misyjną uprzedzając Tydzień Misyjny który będzie od 23-29.10.br. Kazania na mszach św. głosić będzie ks. Roman Rusinek – wieloletni misjonarz w Afryce. Przed kościołem będzie można nabyć materiały misyjne by w ten sposób wesprzeć pracę misjonarzy. Ofiara na tacę w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na misje.
  4. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie można złożyć podpisy pod petycją do Parlamentu „Zatrzymaj Aborcję”, o zakaz aborcji eugenicznej w naszym kraju (zabijanie dzieci u których stwierdzono wady rozwojowe jak.np Zespół Dawna) należy wpisać swój adres zamieszkania i nr. pesel. Inicjatywę popiera całym sercem Arcybiskup Metropolita Marek Jędraszewski.
  5. Różaniec odmawiamy codziennie o 17.30.
  6. „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych” – tak uczy nas Pismo św. Jedną z form są wypominki – jak słyszeliście przez cały rok czytamy przed mszami nazwiska drogich Wam zmarłych, których poleciliście naszym modlitwom, oraz w niedziele listopada odprawiamy za nich msze święte. Zachęcamy do takiej formy pobożnej modlitwy. W czasie czytania nazwisk w ciszy się za nich modlimy, a po zakończeniu czytania wspólnie polecamy ich Bogu. Warto przyjść kilka minut wcześniej przed mszą św. i usłyszeć nazwiska drogich zmarłych i polecić ich Bogu. Kartki na wypominki są wyłożone na balaskach. Prosimy zaznaczyć, przed którą mszą mają być wypominani wasi zmarli. Wypominki można składać w zakrystii i kancelarii.
  7. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na koncert organowy Svena Ingrarta Mikkelsena -organisty z Danii we wtorek o godz. 19.00 Wstęp wolny.
  8. Skorzystajmy z prasy religijnej dostępnej w kościele na stoliku przy ołtarzu relikwii św. Jana Pawła II.
  9. Pamiętajmy o modlitwie różańcowej niech ona dodaje nam mocy i siły do codziennego życia.