Menu Zamknij

Kancelaria

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kościół pw. Świętego Krzyża w Krakowie (XIV w.) należy do jednych
z najpiękniejszych budowli gotyckich w Archidiecezji Krakowskiej.

Dekoracja ślubna. Żywe kwiaty wydobywają z zabytkowego wnętrza świątyni subtelny klimat i harmonizują z jej pięknem i powagą. Kwiaty są jedyną dekoracją wnętrza kościoła. Kościół kwiatami dekoruje siostra zakrystianka.

Fotografowanie. Jeżeli narzeczeni zamierzają zaprosić na Mszę Świętą ślubną fotografa lub kamerzystę powinni wcześniej upewnić się, że posiada on dokument ukończenia kursu uprawniający do filmowania podczas uroczystości kościelnych. Dokument ten, bez wezwania okazują księdzu fotograf i kamerzysta w zakrystii, przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Zgodnie z instrukcją nie dopuszcza się montażu dodatkowego oświetlenia wewnątrz kościoła.

Organy w kościele Świętego Krzyża to odrestaurowany, historyczny instrument 19. głosowy z XVII w., z krótką oktawą, o temperacji stroju wg tabulatury Jana z Lublina (ok. 1540 r.). Pan organista odpowiada za stronę muzyczną liturgii, stąd wszelkie propozycje muzyczne narzeczeni powinni wcześniej z nim uzgodnić. Narzeczeni indywidualnie zapraszają pana organistę na swój ślub. Organista parafii Świętego Krzyża: dr hab. Marcin Szelest, tel. 606 45 99 70.

Termin ślubu rezerwują narzeczeni osobiście w kancelarii parafialnej, potwierdzając rezerwację zadatek w wysokości 50zł. W razie wycofania rezerwacji zadatek podlega zwrotowi.

Dokument uprawniający do pobłogosławienia związku spoza tutejszej parafii stanowi wyłącznie licencja. Wydaje ją parafia narzeczonego bądź narzeczonej, w której narzeczeni spisali protokół przedślubny. Licencję oraz zaświadczenie o stanie wolnym sporządzone przez USC (3 egzemplarze) należy dostarczyć do tutejszej kancelarii najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym ślubem. Wtedy też narzeczeni składają ofiarę, w której zawiera się posługa organisty, siostry zakrystianki, dekoracja kwiatami kościoła, oświetlenie, sprzątanie i ofiara na potrzeby parafii.

Narzeczeni zamieszkujący na terenie naszej parafii zgłaszają się do kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem dla sporządzenia protokołu.

Dzień ślubu jest dniem sprawowania sakramentu małżeństwa, zazwyczaj podczas Mszy Świętej. W tym dniu narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do zakrystii 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości w celu złożenia podpisów. Świadkowie legitymują się dowodami osobistymi. Narzeczeni przekazują w zakrystii obrączki do pobłogosławienia oraz kartki od spowiedzi przedślubnej.

Po podpisaniu wymaganych dokumentów, narzeczeni oraz świadkowie udają się
z zakrystii bezpośrednio przed ołtarz, gdzie zajmują przygotowane miejsca. Jest to dla nich czas ciszy, skupienia i osobistej modlitwy, poprzedzający Uroczystą Mszę Świętą ślubną
o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia. Byłoby rzeczą bardzo piękną i godną uwagi gdyby narzeczeni po ślubie udali się do bocznego ołtarza Matki Bożej Szpitalnej na krótką modlitwę i ofiarowali Maryi bukiet ślubny. W tym czasie organista mógłby śpiewać pieśń maryjną.